SUBSCRIBE TO OUR
NEWS AND ANNOUNCEMENTS.

ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШІ
НОВИНИ І АНОНСИ

Конференция состоится 23 июля 2020 года 9:00

Про конференцію

Налоговым комитетом при ТПП Украины была проведена III Международная онлайн конференция «Украина Антиофшорная», которая собрала признанных украинских и иностранных экспертов в сфере налогообложения.

На конференции были рассмотрены ключевые вызовы и положения закона №466, а также благодаря нашей коллеге Виктории Форсюк, мы разобрались, наконец, за что уже проголосовали наши депутаты 14 июля:

1) Норму по продаже акций украинской компании нерезидентом нерезиденту, где последний становится налоговым агентом и уплачивает налог на репатриацию, как мы и комментировали ранее, умеренно расширят: норма будет распространяться только прямую продажу украинских акций, черпающих из недвижимости. Данный механизм не будут распространять на продажу акций, которые не черпают свою стоимость из украинской недвижимости, айти-бизнес может быть спокоен.

2) Льготу для безналоговой ликвидации иностранных компаний снабдили переходными положениями в которых саму льготу расширили во времени на 20-й год, таким образом чтобы самоликвидирующииеся не ждали 21-го года, чтобы получить не облагаемую налогом ликвидационную массу. Также условие о принятии решения о ликвидации до 30.06.21 года отсутствует в тексте переходной нормы, проголосованной депутатами.

3) Касательно деловой цели – законодатель внес поправки в определение ст. 14, исключив из них ссылку на результат как критерий наличия / отсутствия деловой цели для целей налогообложения. Вполне логично. В то же время, само правило (налоговая разница) деловой цели в п. 140.5.15 осталось как есть, чем мы серьезно обеспокоены.

Мы благодарим наших уважаемых спикеров: Виту Форсюк, Евгения Козлова, Алексея Шматко, Николая Мишина, Ольгу Богданову, Сергея Безбородова, Сергея Молибога, Олега Чайку,

и особенно – коллег из зарубежных офисов Crowe, посвятивших свои доклады опыту внедрения правил БЭПС на примере своих стран:

Дмитрия Барского (Crowe Русаудит, РФ) – за рассказ о практическом применении правил о контролируемых иностранных компаниях;

Леонида Агеева (Larssen, Эстония) – за рассказ о практическом применении теста основной цели;

Маркуса Сусило и Дипику Чандак (Crowe, ОАЭ) – за описание процедуры ликвидации КИК в ОАЭ для целей применения «ликвидационной» льготы.

Спікери

Програма

Сесія І

09:00 – 09:05

Антиофшорний пакет: MLI, протоколи до двохсторонніх конвенцій, закон № 466, його найближчі апдейти. Автоматичний обмін інформацією та спецдекларування. Досвід зарубіжних країн

Дмитро Михайленко

09:05 - 10:10

1. Витоки. Валютна лібералізація і план БЕПС

2. Набули чинності документи ( MLI, протоколи до двосторонніх конвенцій, закон № 466, його найближчі апдейти)

3. Найближчі кроки, очікування (автоматичний обмін інформацією, спецдекларування і податкова амністія, непрямі методи)

Віта Форсюк, Євгеній Козлов

10:10 - 10:55

4. Антиофшорні ініціативи, від яких поки відмовилися (ТЦО для платників спецсільхозподатку, курсові різниці, ПДВ 20% на експорт нижче собівартості, відсотки і роялті на інвестфонди)

5. Податок на прибуток

а) Податкові стимули (40 млн поріг прибутковості від податкових різниць, збільшення вартісного порогу основних засобів, прискорена амортизація 4 і 5 групи основних фондів)

б) Податкові обмеження (перенесення податкових збитків при реорганізації, обмеження по включенню відсотків від нерезидентів в податкові витрати ( «тонка капіталізація»): 30% податкової EBITDA, нові правила для відсотків в межах незавершеного будівництва, збільшення податкового навантаження при продажах на користь «низькоподаткових» нерезидентів, розширення сфери застосування ділової мети. Критерії. Приклади із судової практики. Сфера застосування (законодавчі перспективи). Тягар доказування)

Дмитро Михайленко, Віталій Смердов

10:55 - 11:55

6. Податок на репатріацію (withholding tax)

Тест основної мети. Ситуації, коли наміри платника збігаються з намірами країн-учасниць конвенції. Ситуації, коли положення конвенцій не містять правила основної мети. MLI і двосторонні конвенції до нього. Приклади з рекомендацій ОЕСР. За яких умов створення холдингу / операційної компанії на Кіпрі відповідає тесту основної мети

Зміни у визначенні бенефіціарного власника доходів. Сабстанс. Опитувальники податкових органів. Факти, які мають значення. Судова практика в Україні, вимоги іноземних банків і юрисдикцій. Скільки сабстанса досить. Бенефіціар при транзиті доходів. Тест на бенефіціарність тільки у випадках, передбачених конвенцією. Капіталізація позик як рішення

Продаж цінних паперів і корпоративних прав з української складової. Нерезидент покупець як податковий агент: як працює для різнорівневих структур з нерухомістю і без неї. Плани законодавця і ризики майбутнього

7. Останні поправки в конвенції про уникнення подвійного оподаткування

Кіпр. Відсотки - коли український податок у джерела більше кіпріотського і що з цим робити. Дивіденди: ставка 5% чи працює для пайових інвестиційних фондів. Capital gains: з найкращою конвенції в найгірші. Можливі сценарії розвитку ситуації. Релокація бізнесу, робота з базою, з урахуванням тесту основної мети.

Протоколи до конвенцій з Великобританією, Швейцарією, Нідерландами

З якими країнами збереглися нульові ставки по дивідендів, відсотків і роялті?

Дмитро Михайленко, Олег Чайка

11:55 - 13:00

8. НДФЛ

Конструктивні (змінні) дивіденди: як будуть працювати. Застосування конвенцій. Судова практика в інших країнах

Звичайні ціни при продажі інвестиційних активів низькоподатковим або пов'язаним нерезидентам

9. Контрольовані іноземні компанії

Коли вступають в силу?

КІКі і контролюючі особи

Фактичний контроль

Коли засновник трасту – не контролююча особа і як це підтвердити. Дискреційні безвідкличні трасти/ фонди.

Коли не засновник трасту – контролююча особа

Контролююча особа – український холдинг: переваги та наслідки для його акціонера.

Коли нема оподаткування КІК – 2 млн

Коли нема оподаткування КІК. Що таке активні й пасивні доходи. Міксування обертів. Коли потрібен сабстанс? Кіпр. ОАЕ. Сінгапур. Естонія. Мальта. США.

Коли нема оподаткування КІК – публічна компанія і як швидко її створити

Відрахування для холдингів на українськими та іноземними операційними компаніями. Модель субординованих компаній

Коли немає оподаткування КІК - розподіл дивідендів - наскільки реалістично. Ставки ПДФО. Відрахування податків, сплачених в іншій юрисдикції

Звіт про КІКах - коли подаємо. Зміст. Персонал КІКа як елемент сабстанс. Документи, яку додаються до звіту

Коли контролер додатково повідомляє про покупку або продаж
іноземних акцій. Коли про це повідомляють держоргани або банки

Коли по КІКам не звітують?

Ліквідація КІК. Коли потрібно прийняти рішення про ліквідацію? Коли
починає застосовується пільга? Очікувані поправки до проекту. Очікувана амністія і
спецдекларування: як поєднується?

Зміна резидентства: як в цьому переконати
українські податкові органи. Судова практика: дві категорії судових справ,
огляд кейсів і критеріїв, коли елементи резіденства залишилися в Україні. 183
дня. Виїзд на ПМЖ і подача останньої декларації.

Дмитро Михайленко, Сергій Молибога, Сергій Безбородов

13:00 - 14:00

Обід

Сесія ІІ

14:00 - 14:35

Постійні представництва та визнання української компанії резидентом

Зміни в визначення постійного представництва. Довіреності, корпоративна пошта і візитки. Директори і підписанти з України - судова практика. Кейси Южгок і Фенікс Капітал. Підрядники в Україні - актуальні роз'яснення. Зміна правил розрахунку (скасування коефіцієнта 0,7). Постановка на облік постійних представництв

Визнання української компанії резидентом. Критерії прийняття рішень, управління банківськими рахунками та ін. Реєстрація нерезидента в Україні - право чи обов'язок. Ризики. Застосування конвенцій (приклади: Кіпр, Естонія і Сінгапур). Об'єкт - тільки прибуток з України - можливості?

Дмитро Михайленко, Олексій Шматко

14:35 - 15:45

10. ТЦУ

Розширення сфери застосування

Пов'язані особи: 25% і спільна діяльність

Скорочення функцій і департаментів як контрольована операція

Дисконтована вартість на нематеріальні активи

Ціни котирування на біржові товари, переліки товарів і бірж, повідомлення про контракти

Стратегії та ризики. Фактична поведінка і сабстанс на підтвердження договірних умов

Повідомлення про міжнародну групу компаній

Ділова мета

Глобальна документація (майстер-файл). 50 млн євро. Терміни подачі та зміст

Звіт в розрізі країн. 750 млн євро. Терміни подачі та змісту

Документація по ТЦО. Розширення змісту. Ділова мета в обгрунтування нетоварного операцій

Штрафи за неподання (спотворення) звітів (документацій) по ТЦО

Пропорційні коригування

11. Податкові перевірки та відповідальність. Принцип провини. Уточнення порядку проведення позапланових перевірок: на предмет наявності постійних представництв, при необхідності отримання інформації від зарубіжних податкових служб. Процедура взаємного узгодження при застосуванні міжнародних конвенцій і її переваги.

Дмитро Михайленко, Ольга Богданова, Микола Мішин

15:45 -16:00

12. Зарубіжний досвід впровадження БЕПС:

Впровадження КІК – досвід РФ

Дмитро Барський

16:00 - 16:15

Тест основної мети – досвід Естонії

Леонід Агєєв

16:15 - 16:30

MLI В Казахстані

Альберто Сімончіні, Ігор Лі

16:30 - 17:00

Liquidation of OAE companies

Markus Susilo, Deepika Chandak

17:00 - 17:30

Master file

Анна Кунцагі

17:30 - 18:00

Відповіді на запитання

Організатори

crowe
UCCI_2017_logo_Ua_cur

Информационные партнеры

Контакти

Для довідки та консультації, звертайтесь за наступними контактами. При використанні смартфона, натисніть кнопку для дзвінка.

З питань участі Crowe Mikhailenko

+380442213603,education.academy@crowe.com.ua

Взяти участь

безкоштовно
ukУкраїнська