SUBSCRIBE TO OUR
NEWS AND ANNOUNCEMENTS.

 • Гіг-контракт – цивільно-правовий договір з елементами трудового. Такий договір не вважається гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту.
 • Гіг-контракт укладається тільки між компанією-резидентом Дія Сіті та гіг-спеціалістом, у письмовій (електронній) формі, може бути як строковим, так і безстроковим.
 • Істотні умови гіг-контракту визначаються за домовленістю сторін з урахуванням особливостей, визначених Законом № 1667.
 • Розмір винагороди за гіг-контрактом може встановлюватися за певний період (годину, день, місяць), або залежно від обсягу виконаних робіт. При цьому треба враховувати, що розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, має становити не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим НБУ станом на перше число відповідного календарного місяця.
 • Для розрахунку компенсаційних виплат необхідно встановити поденну винагороди.
 • Час надання послуг/виконання робіт за гіг-контрактом не може перевищувати 8 годин на день та 40 годин на тиждень.
 • Гіг-спеціалісти підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та мають право на лікарняні та декретні.
 • У період тимчасової непрацездатності або вагітності гіг-спеціаліста та перерви у виконанні робіт (наданні послуг) у зв’язку з вагітністю та пологами забороняється припинення в односторонньому порядку гіг-контракту.
 • З гіг-спеціалістом можуть бути укладені окремі договори — NDA та NСA.
 • Резидент Дія Сіті може залучати фізосіб також на умовах трудового договору або контракту.
 • Всі роботодавці мають можливість укладати трудові договори з нефіксованим робочим часом. Поняття та умови такого договору наведені у ст. 21-1 КЗпП.
 • Кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом, який роботодавець має право укласти — не більше 10 % не більше 10 % трудових договорів з нефіксованим робочим часом від загальної кількості трудових договорів, якщо кількість працівників 10 і більше чоловік, один трудовий договір з нефіксованим робочим часом, якщо в нього працює менше ніж 10 працівників.
 • Зарплата виплачується працівникові за фактично відпрацьований час, а у разі встановлення відрядної оплати праці — за фактичний об’єм виробленої продукції (наданих послуг), встановленими у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом.
 • Спрощений режим регулювання трудових відносин встановлюється:
 • між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;
або
 • між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої.
 • Припинення трудового договору, з ініціативи працівника або роботодавця здійснюються з підстав та у порядку, визначеним КЗпП, з урахуванням особливостей, визначених главою III-Б КЗпП. Можливо встановити додаткові підстави розірвання трудового договори, але при звільненні працівники за такими обґрунтованими підставами необхідно виплатити компенсацію, розмір якої залежить від МЗП та стажу роботи у даного роботодавця.
 • На розгляді ВР України перебувають законопроекти, які присвячені питанням мобінгу на роботі:  законопроект № 5748 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці» (очікує на друге читання)  та законопроект № 5749 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці» (готується до другого читання).
Якщо у вас є питання по цій темі, з радістю надамо консультацію +38 063 466 8242 Marketing_crowe_legal@crowe.com.ua З повагою, команда Crowe Mikhailenko
ru_RUРусский