SUBSCRIBE TO OUR
NEWS AND ANNOUNCEMENTS.

Шановні панове,

на оглядовому вебінарі 09.11.2022 р., ми розглядали питання, зокрема, з обліку активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях і на територіях, на яких проводяться бойові дії. А саме, чи потрібно проводити уцінку таких активів та/або їх списання?

Щодо уцінки, то, як ви знаєте, є практика податкових перевірок, коли перевіряючі на підставі такої уцінки роблять висновок про те, що відповідний актив більше не використовується в господарській діяльності і вимагають нарахувати ПДВ за п. 198.5 ПКУ.

У цьому відношенні звертає на себе увагу рішення Верховного Суду, в якому він дійшов протилежного висновку — а саме, про те, що уцінка активів не призводить до нарахування ПДВ за п. 198.5 ПКУ. Направляємо нижче це рішення (див. після основного тексту) і звертаємо увагу на його ключову тезу:

«За результатами розгляду цієї справи Суд формує правовий висновок застосування положень підпункту «г» пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України відповідно до якого переоцінка основних засобів за своїм економічним змістом — це приведення теперішньої вартості основних засобів у відповідність з їх реальною (справедливою) вартістю. За результатами проведеної переоцінки основні засоби обліковуються на балансі підприємства за реальною (справедливою) вартістю, при цьому їх склад чи призначення не змінюються. Підприємство продовжує використовувати відповідні засоби у своїй господарській діяльності та отримувати від них економічні вигоди, що виключає можливість вважати їх такими, які не використовуються у господарській діяльності»

Це рішення Суду певною мірою кореспондує з нещодавнім роз’ясненням Мінфіну, в якому зазначено про необхідність проведення зменшення корисності активів, розташованих на тимчасово окупованих територіях та на територіях, на яких ведуться бойові дії (https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki—novini-/629143.html):

«Таким чином, необоротні активи та запаси, які відображалися в бухгалтерському обліку до введення воєнного стану та які на дату складання фінансової звітності фактично перебувають на тимчасово окупованій території або в районах проведення воєнних (бойових) дій, продовжують обліковуватись у складі активів підприємства.

Одночасно підприємство має оцінити негативний вплив змін в економічному і правовому середовищі та визнати суми втрат від зменшення корисності необоротних активів до моменту настання умов доступу до таких активів, проведення інвентаризації та прийняття відповідно рішення щодо їх списання або відновлення корисності.»

Тобто, виходячи з роз’яснень, практики податкових перевірок та судової практики, логіка наступна: Мінфін у своїх роз’ясненнях закликає проводити зменшення корисності таких активів. Податкова служба, як правило, вважає, що така уцінка свідчить про їх негосподарське використання і під час перевірок донараховує ПДВ за п. 198.5 ПКУ (про таку позицію податкової служби свідчить, зокрема, наявність відповідних судових спорів). При цьому, у разі таких донарахувань ПДВ, є всі шанси оскаржити рішення податкової в суді посилаючись на зазначену правову позицію Верховного Суду.

Між тим, зверніть увагу на важливий аспект — позиція Верховного Суду виходить з того, що основні засоби, які знецінені, продовжують використовуватись в господарській діяльності або, що немає документального підтвердження того, що вони знищені / не можуть використовуватися в господарській діяльності, оскільки інвентаризація таких активів ще не проводилась. Тому у разі уцінки, важливо оформлювати її документально без вказівок на те, що вона проводиться у зв’язку із неможливістю використання основного засобу в господарській діяльності.

Також зауважимо, що, за нашою оцінкою, поява зазначеного роз’яснення Мінфіну не означає, що інвентаризація активів на тимчасово окупованих територіях або на територіях, на яких проводяться бойові дії, взагалі заборонена. За нашою оцінкою, якщо діяльність компанії на таких територіях частково зберіглась, і безпечний доступ до місця знаходження активів є, то існують правові підстави для призначення інвентаризаційної комісії та для проведення інвентаризації із подальшим списанням знищених активів. І у такому разі, щоб не нараховувати ПДВ на вартість списаних активів, буде необхідно отримати сертифікат ТПП, що підтверджує факт настання обставин непереборної сили*.

*Якщо списуються необоротні активи, такий сертифікат для звільнення від ПДВ не є обов’язковим, але необхідно упевнитись у коректному документальному оформленні.

Пропонуємо вам провести зустріч / дзвінок (Zoom, Google meet, Teams) та проговорити ваші питання. Просимо повідомити зручні вам дату та час.
+38 063 466 8242
Marketing_crowe_legal@crowe.com.ua

З повагою,
Віталій Смердов,
Вікторія Власенко

ru_RUРусский