SUBSCRIBE TO OUR
NEWS AND ANNOUNCEMENTS.

Вебінар «Індустріальні парки: регулювання, створення та нові можливості»

 

  1. Законодавче регулювання і правила створення.

 

Спікер: Андрій Духницький

Дата: 16.09.2022 року

 

У розрізі цього питання спікером визначено основні нормативні акти, які певною мірою регулюють діяльність та функціонування індустріальних парків, але свою увагу він зосередив на дослідженні профільного нормативно-правового акту – Закону України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 року.

 

Першочергово було надано визначення індустріальних парків (далі — ІП), під яким розуміють: облаштовану відповідною інфраструктурою територію, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і електронних комунікацій.

 

Потім відзначено, які об’єкти можуть розміщуватися на території індустріальних парків, зокрема це: офіси керуючої компанії, учасників та інших суб’єктів ІП, фінансові установи, об’єкти маркетингу та реклами; інженерні будівлі; заклади освіти різного рівня; наукові парки, лабораторії з розвитку інноваційних технологій; для проведення наукових конференцій та інших заходів та інші об’єкти.

 

Далі коротко охарактеризовано суб’єктів ІП: ініціатора створення індустріального, керуючу компанію та учасників індустріальних парків.

Зокрема відзначено, що «ініціатор створення індустріального парку — орган державної влади, орган місцевого самоврядування, юридична або фізична особа — власник чи орендар земельної ділянки, яка може бути використана та пропонується ним для створення індустріального парку».

 

Також визначено і законодавчі обмеження щодо суб’єктів індустріального парку, зокрема: 1) ініціатор створення не може бути учасником індустріального парку; 2) керуюча компанія не може провадити господарську діяльність, аналогічну діяльності учасників ІП; 3) ініціатор, керуюча компанія, учасник індустріального парку не можуть бути створені фізособами — громадянами держави, визнаної ВРУ державою-агресором або державою-окупантом.

 

Наступним етапом виступу було визначено стадії створення ІП, серед яких виділено:

1) Розробка та затвердження концепції ІП;

2) Прийняття рішення про створення ІП

3) Подання до Мініекономіки України копію рішення про створення ІП та концепцію ІП;

4) Включення ІП до Реєстру індустріальних парків України;

5) Укладення договору про створення та функціонування ІП з керуючою компанією;

6) Укладення договорів про здійснення господарської діяльності у межах ІП з учасниками індустріальних парків.

 

Потім відзначено, особливості земельної ділянки, яка буде використовуватися для створення та функціонування ІП.

Встановлено, що така земельна ділянка повинна відповідати таким вимогам:

1) належати до земель промисловості;

2) бути придатною для промислового використання;

3) площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок повинна становити не менше 10 га та не більше 1000 га.

 

На останок під час розкриття цього питання визначено основні документи, необхідні для включення ІП до Реєстру індустріальних парків, серед них виділено:

 

1) заяву про включення ІП до Реєстру;

2) рішення ініціатора про створення ІП;

3) концепція ІП;

4) витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки та правовстановлюючі документи на розташовані на ній об’єкти нерухомого майна;

5) найменування керуючої компанії та учасників (за наявності).

ru_RUРусский