ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ
НОВОСТИ И АНОНСЫ.

У результаті війни нерухоме майно може бути як частково пошкоджене, так і повністю знищене. Що робити в кожній з цих ситуацій для уникнення негативних податкових наслідків?

Проведення інвентаризації та обстеження

Перші кроки для списання нерухомого майна – це інвентаризація, а іноді навіть додаткове обстеження пошкоджених основних засобів (далі – ОЗ).

Так, обов’язковість інвентаризації ОЗ перед його списанням передбачена п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879. Для проведення такої інвентаризації на підприємстві створюється постійно діюча комісія*.

* п. 41 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 р. № 561.

А у випадках, коли ОЗ за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми та значними наслідками, крім інвентаризації, потрібно ще провести його додаткове обстеження (ч. 3 ст. 39-2 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»). За результатами такого обстеження складається звіт з рекомендаціями щодо можливості подальшої експлуатації ОЗ*.

* п. 8-1 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва затвердженого постановою КМУ від 12.04.2017 № 257.

Таким чином, рішення керівника підприємства про повне або часткове списання об’єкта нерухомості буде обґрунтоване результатами проведених інвентаризації та обстеження ОЗ і засноване на рекомендаціях спеціальної комісії.

Оцінка судової практики свідчить, що податківці та суди перевіряють обґрунтованість списання ОЗ. Тому так важливо провести та правильно оформити результати інвентаризації та обстеження зруйнованих активів. Зокрема, в таких документах бажано пояснити технічну та економічну недоцільність проведення ремонту ОЗ та необхідність його списання. З цією метою, наприклад, можна навести технічні чи експлуатаційні норми використання конкретного активу та детально описати невідповідність пошкодженої нерухомості таким нормам.

Про такі кейси свідчить, зокрема, постанова Львівського окружного адміністративного суду від 24.07.2014 р. у справі № 813/3256/14.

Документальне оформлення списання

Взагалі комісія товариства, яка проводить інвентаризацію, складає Акт списання основного засобу. На підставі такого Акта керівник товариства складає наказ про ліквідацію ОЗ. Але на практиці ліквідацію ОЗ бажано оформити пакетом документів побільше, зокрема доцільно буде мати при собі такі документи:

 • офіційне підтвердження руйнування об’єкта нерухомості, наприклад, акт ДСНС або інших державних органів;
 • наказ керівника про створення постійно діючої комісії;
 • звіт про обстеження нерухомості (у разі необхідності);
 • експертну незалежну оцінку пошкодженого майна (не обов’язково);
 • документальне оформлення результатів інвентаризації;
 • акт про списання ОЗ;
 • рішення керівника про ліквідацію ОЗ.

Податкові наслідки

Податок на прибуток. Повна ліквідація ОЗ – це витрати для товариства на суму залишкової вартості списаного об’єкта ОЗ, а також супутні витрати (наприклад, на демонтаж), пов’язані з вибуттям ОЗ (п. 34 НП(С)БО 7 «Основні засоби»).

Часткова ліквідація ОЗ – це витрати для товариства на залишкову вартість списаної частини активу. Тобто первісна вартість та знос ОЗ зменшуються на суму первісної вартості і зносу ліквідованої частини ОЗ (п. 35 НП(С)БО 7 «Основні засоби»).

Податкові різниці для високодохідників. При ліквідації ОЗ платник повинен зменшити фінансовий результат на бухгалтерську залишкову вартість ОЗ та збільшити його на податкову залишкову вартість ОЗ (ст. 138 ПКУ). Таким чином, якщо податкова амортизація співпадала з бухгалтерською, фінансовий результат не зміниться. Тому платник зможе скористатися витратами на списання ОЗ у повному обсязі.

Такі висновки щодо коригування фінансового результату стосуються також і випадків часткової ліквідації ОЗ, що підтверджується ІПК ДФСУ від 11.12.2017 р. № 2926/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Отже, фінансовий результат внаслідок подвійного коригування не зміниться.

Щодо ПДВ. Виходячи з п. 189.9 ПКУ, при ліквідації ОЗ ПДВ можна не нараховувати у трьох випадках:

 • ОЗ знищені, зруйновані внаслідок дії форс-мажору;
 • ОЗ викрадені;
 • ОЗ знищені, розібрані в інший спосіб, внаслідок чого такі ОЗ більше не можуть використовуватися.

Звертаємо увагу, що отримання сертифіката ТПП про форс-мажор для ненарахування ПДВ зобов’язань є лише одним із трьох можливих способів оформлення ліквідації об’єктів нерухомості без ПДВ наслідків.

Отже, правильне оформлення документів щодо інвентаризації та списання ОЗ, знищених у результаті війни – достатня підстава для ненарахування ПДВ зобов’язань при ліквідації ОЗ, навіть за відсутності сертифікату ТПП.

При цьому акт про списання ОЗ бажано подати разом з декларацією з ПДВ до контролюючого органу, або в крайньому випадку завжди бути готовим надати такий акт про списання ОЗ на письмовий запит податкової служби.

Судова практика

Про неправомірність нарахування ПДВ за операцією з ліквідації основних засобів – нерухомості свідчить позитивна судова практика, зокрема: постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 15.12.2021 р. у справі № 520/8300/21.

Так, при ліквідації нежитлових будівель позивач дотримався усіх вимог, встановлених п. 189.9 ПКУ, а також роз`яснень і приписів Узагальнюючої податкової консультації щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів, що затверджена наказом Мінфіну від 03.08.2018 р. №673, а саме:

 1. оформив ліквідацію основних засобів відповідними первинними документами;
 2. подав податковому органу відповідні первинні документи, що підтверджують факт ліквідації цих основних засобів, у зв`язку з чим така ліквідація для цілей оподаткування не є постачанням основних засобів, тобто не є об`єктом оподаткування ПДВ.

Висновки

Вищевикладені рекомендації допоможуть вам не нараховувати ПДВ при ліквідації основних засобів, пошкоджених в результаті війни. Зокрема, обов’язковим є проведення інвентаризації та у разі необхідності обстеження зруйнованого об’єкту ОЗ. Після цього потрібно скласти акт про списання об’єктів нерухомого майна та оформити ліквідацію ОЗ рішенням керівника товариства.

При цьому отримання сертифікату ТПП – це один із трьох можливих варіантів ненарахування ПДВ при ліквідації нерухомості. Тобто сертифікат ТПП – не обов’язковий документи для списання ОЗ.

Запорукою успіху буде правильне документальне оформлення процедури списання ОЗ, що дозволить не нараховувати ПДВ.

Посилання на публікацію — https://news.dtkt.ua/taxation/common/78187-spisannya-neruxomogo-maina-z-obliku-cerez-viinu?fbclid=IwAR2CimjJ0gWl_m63hvtGSn8w0Be_ewZ3K4jTfntdHvZOQ2YIzG6GeVaRjGA

 

З повагою,

Вікторія Власенко,

радниця податкової практики Crowe Mikhailenko,

адвокат Євгеній Піддубко,

податковий адвокат Crowe Mikhailenko

Владислав Зайцев

Молодший юрист податкової практики Crowe Mikhailenko

ru_RUРусский