ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ
НОВОСТИ И АНОНСЫ.

Що ж ми розуміємо під криптовалютою?

Криптовалюта виникла як концепт децентралізованих грошей для цифрового середовища. В минулі часи в цифровому середовищі існувала велика проблема — захисту від копіювання. Якщо припустити, що коли-небудь хтось створив би певну електронну грошову одиницю, то вона так само б легко копіювалась, як цифрове зображення та інше. Зрозуміло, що будь-що, що може без обмежень копіюватись не може мати цінності, оскільки тиражування – миттєво знижує цінність будь-чого.

 

Згодом був запропоновано спосіб розв’язання цієї проблеми – технологія Блокчейн (Blockchain), яка і була реалізована саме при створенні першої у світі криптовалюти — Біткоїн (Bitcoin)

Головна ідея, що стоїть за Біткоїном — це ідея створення незалежної від класичної фінансової системи цифрової валюти, яка працюватиме прозоро та вільно, планомірно поширюватиметься серед все більшої кількості користувачів та з часом не знеціниться. На відміну від звичних грошових одиниць, нині жодна з держав не в змозі контролювати, припинити обіг або знецінити Біткоїн.

Біткоїн це, власне, перша і найвідоміша з безлічі інших віртуальних валют. Головна її перевага — неможливість підробки. Адже це система обліку грошових одиниць, які належать користувачам, яка є захищеною від злому в тому числі з використанням криптографічних (шифрувальних) методів захисту.

Фактично це певні права на кошти, які закріплені за певною особою. Якщо права закріплені за особою, то вона й тільки вона може ці права передавати. В такому випадку передане право вже фіксуватиметься за іншою особою.

 

Наступним завданням було зробити якісний та технологічний засіб обміну цінностями. Так за допомогою тієї ж технології (Blockchain) була створена ще одна принципово нова система в якій особи, які не довіряють один одному можуть безризиково здійснювати угоди щодо обміну цінностями. Такий обмін може відбуватись за рахунок смарт-контрактів, використання яких стало можливим, але вже в іншому блокчейні — блокчейні Етеріум (Ethereum), ідеологом та розробником якого є широковідомий програміст Віталік Бутерін. 

 

Технологія блокчейн — це облікова система, яка побудована як певний ланцюжок  інформаційних блоків (найчастіше з інформацією про баланси або про транзакції), що містить дані, які вносяться до облікової системи за певною схемою. Даний ланцюжок постійно стає більше, виконуючи облікові функції передачі/обміну активів між особами — користувачами системи (дозволяючи шляхом постійного оновлення даних забезпечувати належний повний та точний облік цінностей та інформації про їх рух). 

 

Як працює технологія? Було запропоновано максимально децентралізовану модель, учасником якої може стати взагалі будь-яка особа, яка погоджується забезпечувати функціонування платіжної системи за загальновідомими та абсолютно рівними для усіх учасників правилами. 

Так, наприклад, будь-хто може встановити на власний комп’ютер спеціальне програмне забезпечення так званої повної ноди (full node). На практиці це означатиме, що цей комп’ютер буде містити в собі базу даних щодо абсолютно усіх транзакцій, які вже були у цій обліковій системі. Також ця база даних на комп’ютері, який приєднано до мережі Інтернет, буде постійно оновлюватись в режимі реального часу, додаючи усі нові транзакції.

Фактично кожен такий комп’ютер містить такий обсяг даних, який зазвичай знаходиться на комп’ютері, на якому зберігається централізована база даних. Тому якщо учасниками облікової системи Bitcoin є, припустимо, 10000 комп’ютерів, ми розуміємо, що в кожному з них знаходяться повністю тотожні дані про транзакції та баланси. Атакувати (намагатися на власну користь змінювати або блокувати дані), які зберігаються в настільки децентралізованому середовищі практично неможливо.

 

В системі все виглядає так: є номер гаманця, і за цим гаманцем фіксується певний баланс. Всі користувачі можуть бачити одночасно, який гаманець має який баланс і який гаманець коли перераховував якому гаманцю яку суму коштів. Анонімність розрахунків досягається за рахунок того, що ніхто не знає хто саме є власником кожного окремого гаманця. Звісно ж, якщо особа сама не зізнається, що саме вона володіє конкретним гаманцем. 

 

Розпоряджатися монетами біткоїн дозволяє персональний гаманець, який має два основних атрибути: публічний та приватний ключі. Публічний ключ – це, певною мірою, аналог номеру розрахункового рахунку в банку. Тобто це адреса за якою всі розуміють конкретну особу, власника. Приватний ключ – своєю чергою, є, певним аналогом цифрового підпису, яким підписуються транзакції. Отже, будь-яка людина, що має ці два ключі, може підписати транзакцію з розпорядження активами, які зберігаються на цьому (її) гаманці.

Важливим моментом є те, що для існування такої системи відсутня потреба в будь-якій централізованій структурі, чи централізованому органі.

Але на можливості передати цінність у децентралізованому середовищі прогрес не зупинився. Навколо ідеї блокчейну почались відбуватися ще цікавіші технологічні розробки, які дозволили суттєво розширити функціонал. Так вже є можливість обмінюватись цінностями в децентралізованому середовищі за допомогою смарт-контрактів, які позбавляють необхідності довіряти контрагенту. Так, за допомогою смарт-контракту можна здійснити обмін цінностями без участі посередників. Кожна зі сторін смарт-контракту декларує умови угоди, які її влаштовують, а сама угода виконується вже в автоматичному режимі. Жодна зі сторін угоди не ризикує, оскільки або угода відбудеться та обидві сторони отримують бажане за нею, або угода не відбудеться і тоді ніхто нічого не втратить. 

Загальновідомо що в спілкування в Інтернеті відбувається переважно між користувачами, які не знають один одного. Тому такий інструмент як смарт-контракти відкриває безліч нових можливих форм та варіантів взаємодії між самостійними економічними агентами у цифровому середовищі.

 

Якщо ми розглядаємо економічну модель криптовалюти Біткоїн важливо розуміти, що в неї вкладено на рівні технології багато дуже корисних елементів, які дозволяють вводити нові монети в обіг повільно. У міру популяризації технології. ​Для цього в системі постійно збільшується “складність” обрахунків, необхідних для “видобутку” нових монет в результаті майнінгу. Спочатку, коли було тільки запроваджено біткоїн, видобувати монети було можливо на простому ноутбуці. Перші власники криптовалюти видобували її використовуючи звичайні комп’ютери. Зараз для цього вже є необхідним велика кількість дуже потужного технологічного спеціалізованого обладнання. Потужність мережі постійно саморегулюється – якщо до мережі приєднується велика кількість обладнання, блоки видобуваються швидше, а складність підвищується для того, щоб це компенсувати. Якщо обладнання вимикається, то система сама бачить, що блоки почали видобуватися повільніше  і складність, відповідно, спадає.

 

Додатково до збільшення складності видобутку монет, що відбувається пропорційно зростанню загальної потужності мережі, кожні 4 роки відбувається одномоментне двократне підвищення складності видобутку. Основна мета цих закладених на рівні системи механізмів – досягти те, щоб видобуток відбувався довгий проміжок часу. Так останні монети будуть видобуті лише у 2140 році.

 

​Чому технологія називається блокчейн? Тому, що, фактично, дані які зберігаються в системі у вигляді ланцюга, який складається з блоків. Всі блоки пов’язані між собою в особливий спосіб. Розуміючи технологію блокчейну, важливо знати про принцип роботи хешування в цій системі. Хеш — це короткий результат обробки великого обсягу даних. Це як цифровий відбиток певного обсягу інформації, який дозволяє однозначно стверджувати, що вона (інформація) не була змінена. Інформація в кожному блоку хешується, а результат хешування переноситься в початок інформації наступного блоку. І так відбувається безперервно. Це дозволяє усім користувачам системи бути впевненими в тому, що вся інформація в обліковій системі є вірною. 

 

​Сьогодні диджиталізація є важливим етапом розвитку сучасного бізнесу. Вже в цьому році більшість світової економіки ґрунтуватиметься на цифрових технологіях або перебуватиме під їхнім впливом. Більшість фінансових нововведень стосується приватного сектору, проте національні банки вирішили не відставати й запроваджувати цифрові валюти.

 

Цифровою валютою є електронна форма наявних фіатних грошей, яку може випускати центральний банк і яка може виконувати функцію законного платіжного засобу в державі.

 

Цифрова валюта існує в електронній формі, тобто значною мірою являє собою певний код (набір нулів й одиниць). Цим вона відрізняється від банкнот і монет та певною мірою схожа на безготівкові кошти, криптовалюти й електронні гроші. Цифрова валюта зберігатиметься в електронному гаманці, установленому на пристрої користувача, наприклад на смартфоні або комп’ютері. Технологічною основою цифрової валюти можуть бути або традиційні бази даних, або ж технологія розподіленого реєстру — різновидом якої виступає технологія блокчейн.

 

На сьогодні досліджено готовність України до впровадження та використання цифрових технологій, як з позиції постачальників, так і з позиції споживачів цифрових послуг.

 

З повагою,

команда Crowe Mikhailenko

ru_RUРусский