SUBSCRIBE TO OUR
NEWS AND ANNOUNCEMENTS.

ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШІ
НОВИНИ І АНОНСИ

Відповідно до ст.15  Кодексу України про надра, вони надаються у постійне або тимчасове користування. Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. №615.

Відповідно до п.1 зазначеного порядку, він регулює питання надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі – дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначає процедуру продовження строку дії, переоформлення, поновлення дії, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін. Дія цього порядку поширюється на всі види користування надрами.

Відповідно до абз.18 ст.1 Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» у визначенні терміну «платіж» для цілей цього закону, законодавець включає до них збори та інші платежі за надання, продовження строку дії, переоформлення, видачу дубліката, внесення змін, зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами, ліцензій та інших документів дозвільного характеру на користування надрами.

Відтак, законодавець відносить спеціальні дозволи на користування надрами до складу документів дозвільного характеру на користування надрами.

Виходячи з визначення у ст.1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Відтак, спеціальні дозволи на користування надрами є документами дозвільного характеру у розумінні Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», без наявності яких суб’єкт господарювання не може проваджувати дії щодо здійснення господарської діяльності з використання ділянки надр.

Це підтверджується також п.15 ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», де визначено, що продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, наданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території України, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законом. Відтак, Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»  прямо включає до свого предмету регулювання питання дії спеціальних дозволів на користування надрами.

10 грудня 2020 року набрав чинності Закон України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», яким  Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» доповнений п.2-1 ст.11.

Відповідно до п.2-1 ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» документи дозвільного характеру, що не обумовлені міжнародними зобов’язаннями або іншими обмеженнями, встановленими законом, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), вважаються такими, дію яких продовжено на період карантину та обмежувальних заходів і протягом трьох місяців з дня його/їх закінчення.

Не існує жодної норми, яка б обмежувала застосування п.2-1 ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» до спеціальних дозволів на користування надрами.

Відповідно до п.1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  від 9 грудня 2020 р. №1236 (в редакції, що діє станом на 15 липня 2022 року),  з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), установлено з 19 грудня 2020 р. до 31 серпня 2022 р. на території України карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., №23, ст. 896, №30, ст. 1061), від 20 травня 2020 р. №392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., №43, ст. 1394, №52, ст. 1626) та від 22 липня 2020 р. №641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., №63, ст. 2029).

Відповідно до п.10 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, невід’ємною частиною дозволу є угода про умови користування ділянкою, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем. Примірні угоди про умови користування надрами затверджуються органом з питань надання дозволу.

Відповідно до п.4 ст.14 Примірної угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, передбачає, що дія Угоди починає діяти одночасно з Дозволом  та  припиняє свою дію одночасно із закінченням строку дії Дозволу.

Відтак, угода про умови користування надрами є частиною документу дозвільного характеру на користування надрами, і не потребує внесення змін у зв’язку з продовженням дії дозволу на користування надрами в силу ч.2 ст.2-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Воєнний стан, введений указом Президента України від  24 лютого 2022 року №64/2022,  не призвів до скасування карантину чи запроваджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

За таких обставин, дозволи на користування надрами, строк дії яких закінчується у період з 19 грудня 2020 р. до 31 серпня 2022 р., в силу п.2-1 ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на підставі закону вважаються такими, що їх дію продовжено до 30 листопада 2022 року без необхідності вчинення жодних юридично значимих дій – лише за фактом набрання чинності 10 грудня 2020 року Законом України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Такий строк може бути продовженим у разі внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 р. №1236 або іншими законами.

Те саме стосується гірничих відводів.

Відповідно до п.3 п.9 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №59 право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу за формою додатка №1.

Відтак, гірничий відвід є дозвільним документом в силу визначення, закріпленого у ст.1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». З цієї підстави, акти про надання гірничого відводу, строк дії яких закінчується у період з 19 грудня 2020 р. до 31 серпня 2022 р., в силу п.2-1 ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на підставі закону вважаються такими, що їх дію продовжено до 30 листопада 2022 року

Варто відмітити, що відповідно до п.9 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №59, у разі зміни користувача надр, реорганізації підприємства або продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами без зміни меж об’єкта надрокористування переоформляються акт про надання гірничого відводу та надпис на копії топографічного плану поверхні. Для цього суб’єкт звернення подає органу, що надає гірничий відвід, заяву на одержання гірничого відводу із зазначенням номера спеціального дозволу на користування надрами та два екземпляри викопіювання з топографічного плану поверхні, оформленого відповідно до вимог пункту 5 додатка №2.

Втім, норма п.2-1 ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» має вищу юридичну силу та є спеціальною у порівнянні з нормою п.9 Положення про порядок надання гірничих відводів, а тому вимоги здійснювати переоформлення акту про надання гірничого відводу та надпису на копії топографічного плану поверхні не застосовується до спеціальних дозволів на користування надрами та гірничі відводи, строк дії яких закінчується у період з 19 грудня 2020 р. до 31 серпня 2022 р. – оскільки їх продовження здійснюється автоматично на підставі закону.

Відтак, спеціальні дозволи на користування надрами та акти про надання гірничого відводу, строк дії яких закінчується у період з 19 грудня 2020 р. до 31 серпня 2022 р., в силу п.2-1 ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на підставі закону вважаються такими, що їх дію продовжено до 30 листопада 2022 року без необхідності вчинення жодних юридично значимих дій.

Теоретично, суди можуть зробити висновок, що дозволи на користування надрами та акти про надання гірничого відводу як документи дозвільного характеру на користування надрами не є документами дозвільного характеру у розумінні Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Втім, така імовірність з огляду на вищевикладене є вкрай незначною.

 

Посилання на статтю у вигляді документа — Клюца С О Дозволи на користування надрами та гірничі відводи в Україні строк дії продовжений до листопада 2022

Стаття розміщена в виданні БУХГАЛТЕР&ЗАКОН компанії ЛІГА ЗАКОНhttps://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ013975?from=accountant_and_law&hide=true

Сайт електронного видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН компанії ЛІГА ЗАКОН https://bz.ligazakon.ua/ua/

 

З повагою,

Партнер Crowe Mikhailenko

Адвокат Клюца Сергій Олександрович

ru_RUРусский