ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ
НОВОСТИ И АНОНСЫ.

Зміни податкового закону 12 травня 2022 року (проект 7360): строки, перевірки, ПДВ.

Найбільш стрімкі зміни зазначає регулювання податкових відносин, зокрема відносин зі сплати ПДВ.

12 травня 2022 року Верховна Рада прийняла законопроект 7360, який після підписання його президентом та опублікування набуде статусу закону.

Цей законопроект просувався для досягнення благої цілі – забезпечити реєстрацію податкових накладних та відшкодування ПДВ під час воєнного стану.

Тобто податкова, незаконно припинивши реєстрацію податкових накладних та відшкодування ПДВ, виставила умовою припинення своїх незаконних дій ухвалення цього закону – і отримала потрібний результат.

Детально в чому полягає незаконність відмови податкової здійснювати реєстрацію податкових накладних у електронному реєстрі та наслідки таких дій, а саме визнання зареєстрованими податкових накладних, що подавалися для реєстрації після 24.02 і в реєстрації яких отримана відмова – вже не одноразово розбирали наші колеги. Кому цікаво – хороший огляд з KPMG: https://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/a-nonfunctioning-electronic-system-of-vat-administration-who-should-be-responsible/?fbclid=IwAR22sBui9xzOKDxhWyrr0kEhsgrsoUeFg3t_-v44bQh3LyZs0UYWkylXbKA#_ftn1

Ухвалення цього закону за мінімального опору громадськості стає дуже тривожним сигналом скочування Української Держави до авторитаризму, адже суспільство дозволило державним діячам безкарно маніпулювати собою, і на яких межах така маніпуляція в подальшому припиниться (і чи припиниться взагалі) в умовах війни з росією залежатиме виключно від волі та бажання очільника податкової служби.

Так що документ, отриманий в результаті, не настільки оптимістичний, як це подають провладні ЗМІ. Ще більш шокуючим він стає, якщо зануритися у деталі.

 

1. Під час війни через неможливість реєстрації податкових накладних в електронному реєстрі дали можливість включати суми до податкового кредиту за даними бухобліку – забуваємо про це.

Платники податків втрачають право включати до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» — за виключенням тих, що відбулися за податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року.

Врегульовано можливість отримувати кредит з ПДВ без реєстрації накладних в електронному реєстрі у разі придбання у нерезидентів послуг, які надаються в Україні в той самий період – за лютий, березень, квітень, травень 2022 року.

Для цього отримувачі послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких здійснено на митній території України, набули право на віднесення до податкового кредиту на підставі наявних первинних документів сум нарахованого ПДВ – але лише у разі нарахування таким отримувачем послуг податку на додану вартість у складі податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації за відповідний звітний (податковий) період. Реєстр корегувань – вже не допускає.

Ці норми набувають чинності з моменту опублікування закону.

Які видіння надали депутатам можливість припустити, що в червні 2022 року зникнуть бойові дії, які не дають підприємствам нормально працювати, і що будуть відновлені всі пошкодження інфраструктури, які не дають можливості здійснити реєстрацію податкових накладних в електронному реєстрі – не відомо.

Будемо вірити, що технічна можливість відновити реєстрацію податкових накладних з цієї дати буде забезпечена – як податковою, що перестане «в ручному режимі» незаконно блокувати таку реєстрацію, так і російською федерацією, яка перестане обстрілювати міста України та нищити інфраструктуру доступу до електронного реєстру.

На сьогодні, спроби реєстрації податкових накладних завершуються формуванням незаконних відмов у такій реєстрації, які, з огляду на висловлені нашими колегами обґрунтування, свідчать про фактичне визнання таких податкових накладних зареєстрованими – але з найбільшою вірогідністю такий підхід платників податків потребуватиме судового захисту.

 

2. Можливість виконувати податкові обов’язки – тепер по новому.

Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 цього Кодексу, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків коригування, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим законом за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року, подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

Платники податків, у яких можливості не було, але потім відновилась можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, передбачені цим Кодексом, за умови виконання ними таких податкових обов’язків, щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з першого дня місяця наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

На жаль, як довести відсутність або відновлення можливість виконувати податкові обов’язки – і далі законодавець не уточнює. Все знову залишається на вільний розсуд податківців та суду.

Більш того, виходячи з положень закону, платники податків, у яких відсутня можливість виконувати податкові обов’язки – все одно будуть зобов’язані це зробити, але без негативних наслідків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Наголошуємо, що платники податків, у яких не було можливості виконати податкові обов’язки, і так не могли бути притягнуті до відповідальності. Пунктом 109.1 ПКУ податковим правопорушенням визначено протиправне, винне діяння (дія чи бездіяльність) платника. Відтак, відсутність у платника можливості виконати податковий обов’язок свідчить про відсутність у такого платника вини, і робить його дії чи бездіяльність такими, що не становлять податкового правопорушення.

Відтак, внесені зміни в п.69.1 розділу ХХ Перехідних положень можуть тлумачитися як створення спеціальної у порівнянні з п. 109.1 ПКУ норми, яка дозволить притягати платників податків до відповідальності без вини.

В результаті маємо ситуацію, що після змін:

1) звужене коло платників податків, звільнених від відповідальності за невиконання податкових обов’язків внаслідок бойових дій в Україні (раніше — всі платники податків, після набрання змінами сили закону — лише ті, хто доведе відсутність можливості або точну дату відновлення можливості виконувати обов’язки);

2) зменшено період, за який відбувається звільнення від відповідальності (раніше — весь період дії військового стану, після набрання змінами сили закону — лише за період, впродовж якого «була відсутність виконати податковий обов’язок»);

3) скорочені строки, протягом яких допускається звільнення від відповідальності платників, які «відновили змогу» виконання своїх обов’язків (раніше — вимагалося виконати податковий обов’язок протягом шести місяців з дня припинення воєнного/надзвичайного стану, після набрання змінами сили закону — не пізніше або впродовж 60 днів з дати «відновлення» відповідної можливості;

4) з’являється можливість притягати платників податків до податкової відповідальності без вини.

Відтак, «заднім числом» посилена відповідальність за невиконання тих податкових обов’язків, які були прострочені до набрання чинності цим законом — за період з 24.02.22 до дня, наступного за днем вступу цим законом в силу. Таке поширення дії закону на правовідносини, що виникли до вступу його в законну силу заборонене статтею 58 Конституції України як зворотна дія у часі норм, що посилюють відповідальність.

Це означає, що незважаючи на нові формулювання ПКУ притягнення платника до відповідальності за невиконання податкових обов’язків за період з 24.02.22 до дня набрання чинності цим законом, застосовувана раніше, ніж через шість місяців з дня припинення воєнного/надзвичайного стану, з високою імовірністю буде визнане судом незаконним.

 

3. Заборона корегування «довоєнного ПДВ» в сторону зменшення.

До припинення або скасування воєнного стану платники податків не мають права на подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій передбачене пунктом 50.1 статті 50 цього Кодексу, за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

А от після війни – подивимося на законодавство того часу. Віриться мало.

Держава вчергове грабує бізнес, нехтуючи природою ПДВ і використовуючи цей податок виключно для «законного вилучення» коштів у своїх громадян.

Чи погодяться суди застосувати до порушення таких майнових інтересів платників податків положення Конституції України, Конвенції із захисту прав людини покаже практика національних судів та ЄСПЛ вже найближчим часом. Право на відшкодування ПДВ вже прирівняне ЄСПЛ до майна особи, крок за правом на уточнення податкових декларацій для отримання відшкодування ПДВ чи зменшення суми податкових обов’язків.

 

4. Відновлення податкових перевірок – але строки їх виконання бажають кращого.

Як і раніше, податкова зберігає право здійснювати камеральні та фактичні перевірки.

Додатково набуває право здійснювати:

  1. позапланові документальні за зверненням платника податків – що раніше, зокрема, унеможливлювало припинення юридичних осіб;
  2. позапланові документальні дотримання строків повернення валютної виручки / виконання імпортних операцій.

Принагідно нагадаю, що строк повернення валютної виручки / імпорту товарів у зовнішньоекономічних операціях, вчинених після 05 квітня – вже 90 днів, а не 365 днів (як ви могли запам’ятати, і як зафіксовано наразі в «мирній» постанові НБУ – див. окрему постанову НБУ з цього питання, і так, законотворча техніка – не сильна сторона наших регуляторів). Втім, обрахунок цього строку зупинений відповідно до п.69.9 ПКУ (принаймні, таке тлумачення зазначеної норми є найпоширенішим). Приємним уточненням валютного законодавства стало також виключення із сфери застосування строків розрахунків за імпортними операціями тих резидентів України, порушення яких було наслідком запровадження ембарго на імпорт товарів з РФ. Для цього законом від 12 травня 2022 року внесли зміни до Закону України «Про валюту і валютні операції».

Втім, право податкової здійснювати перевірки не корелюється з незаперечним обов’язком податкової її провести, що особливо актуально для перевірок на вимогу платника податків

Нормою п.69.2 в новій редакції передбачено, що документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності під час проведення перевірок безпечного:

— доступу, допуску до майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків;

— доступу, допуску до документів та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

— проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Якими документами підтверджується наявність або відсутність – закон мовчить: повна дискреція дій податківців.

Кожен день ми виходимо на вулицю і є ризик потрапити під колеса авто. В кожному місті України наразі є загроза потрапити під ракетний удар. Які небезпеки будуть визнані обґрунтованою підставою для недопуску податківців до проведення чи для ухилення податківців від проведення перевірки – можна лише здогадуватися і намагатися застосувати здоровий глузд (який, як показує практика, далеко не завжди співпадає з офіційним тлумаченням норм права).

На підставі нових норм камеральні податкові перевірки податкових декларацій з податку на додану вартість та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди:

— лютий, березень, квітень, травень 2022 року розпочинаються на наступний день після 20 липня 2022 року та завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року;

— червень, липень 2022 року розпочинаються на наступний день після 20 серпня 2022 року та завершуються не пізніше 20 жовтня 2022 року.

Відтак, до вересня ніякого відшкодування ПДВ, сформованого за рахунок кредиту в період воєнного стану.

 

5. Перебіг строків для виконання податкових обов’язків відновлюється. Але з особливостями.

З 02 червня 2022 року відновлюється перебіг строків для:

  • реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 ПКу;
  • сплати податків та зборів платниками податків;
  • строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;
  • строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Як бачимо, інші строки на для реалізації податкових прав та виконання податкових обов’язків залишаються незмінно замороженими.

Логічним продовженням таких змін стало також амністія для платників податків, які самостійно виправили помилки у раніше поданих деклараціях.

Самостійне виправлення платником податків помилок у раніше поданих ним деклараціях за періоди до 20 липня 2022 року, що призвели до заниження податкового зобов’язання здійснюється без нарахування штрафних санкцій та пені.

Якщо декларація не подавалася взагалі — відповідальність зберігається.

 

6. Висновки.

Перезапуск СЕА ПДВ та відновлення податкового контролю в умовах воєнного стану є надзвичайно невдалою ідеєю. Більш доцільним у теперішніх реаліях було би повернення адміністрування ПДВ до стану, що існував на 01 червня 2015 року, коли суб’єкти господарювання не були б в цілях виконання податкових обов’язків так жорстко поставлені у залежність від доступу до інфраструктури доступу до СЕА ПДВ та безглуздо витрачати ресурси на боротьбу з податковою та криво працюючим реєстром та обмеженими працівниками податкової, які на рівному місці блокують податкові накладні без будь-якого раціонального законного пояснення.

В умовах повернення системи ПДВ до стану 01 червня 2015 року відшкодування ПДВ знову потребувало б позапланової документальної перевірки. Але такі перевірки були б проблемою лише платників із відшкодуванням ПДВ, а весь інший бізнес України працював би набагато спокійніше.

З огляду на зазначене, розв’язання проблеми відшкодування ПДВ – лише фіговий листок, який прикриває справжню ціль цього нормативного акту – інтереси податківців, які втратила інструменти тиску та бізнес і залишилися без звичної для них роботи і пов’язаних з нею заробітків.

Безглузде покладення на платників податків обов’язку здійснити «уточнення» податкових зобов’язань та кредиту за попередні періоди по факту поставило бізнес у стан, в якому на плечі компаній з кредитом ПДВ на рівному місці переклали ризики збереження діяльності їх контрагентів, що надали їм такий кредит: адже якщо такі контрагенти припинять свою діяльність, ніякі податкові накладні зареєструвати не вдасться. А ризики припинення діяльності в умовах війни – надзвичайно високі.

 

Посилання на файл тексту:

Зміни податкового закону 12 травня 2022 року строки перевірки ПДВ

 

З повагою,

партнер «Кроу Михайленко» Сергій КЛЮЦА,

команда Crowe Mikhailenko

ru_RUРусский